BLOG

Endüstriyel Veri Operasyonlarıyla Devrim: Operasyonel Mükemmelliğe Giden Yol

Modern endüstrinin dinamik peyzajında verinin gücünü kullanmak artık bir seçenek değil - bir gerekliliktir. Şirketler operasyonel mükemmelliği hedeflerken, verinin karar verme ve süreç optimizasyonundaki rolü hayati bir öneme sahip olmuştur. İşte karşımıza çıkan Endüstriyel Veri Operasyonları, endüstrilerin verilerini olağanüstü verimlilik ve inovasyon için yönetme, entegre etme ve kullanma biçimini yeniden şekillendiren bir yaklaşımdır.

Çeşitli sektörlerdeki uzmanlar arasında sıkça tartışma konusu olan Unified Namespace

Unified Namespace, gizemli bir konsept değildir; aksine, verilerin tek bir merkezi çerçevede nasıl standartlaştırılabileceği ve organize edilebileceği üzerine kurulu bir yaklaşımı temsil eder. "Unified" kelimesi verilerin standartlaştırılmasını, "Namespace" ise sistemin nasıl yapılandırıldığını belirtir. Örneğin, bir veritabanında namespace, tabloları, sütunları ve ilişkileri kapsarken, MQTT protokolünde konular ve veri paketlerini ifade eder.

HighByte Intelligence Hub: Veriyi Dönüştüren Güçlü Bir Platform

HighByte Intelligence Hub, endüstriyel verileri güvenli bir şekilde bağlama, modelleme, koşullandırma ve IT sistemlerine gönderme ve alma yeteneğine sahiptir. Bu platform, kod yazmadan veya bakım yapmadan verileri işlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, HighByte Intelligence Hub, verileri analiz etmek ve işletmelerin karar verme süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek raporlar ve görselleştirmeler oluşturmaniza yardimci olur.

Endüstri 4.0 Dünyasında ISA-95'i Uygulamak

Veri modelleme tamamen standardizasyon ile ilgilidir. Birlikte çalışabilirliği sağlar, niyeti gösterir, güveni belirler ve uygun veri yönetimini sağlar. Endüstri 4.0 için uygun ölçekte kullanılabilir verilerin kritikliği göz önüne alındığında, birçok üretici, rehberlik için ISA-95'e, muhtemelen dünya çapında en yaygın olarak tanınan veri modelleme standardına, bakmaktadır.

Endüstriyel Nesnelerin İnternetinin Korunması

2016 yılında Kiev, Ukrayna'nın kuzeyindeki büyük bir enerji santraline yapılan siber saldırı sonucunda yüzbinlerce insan kendilerini elektriksiz buldular. Özel bir dijital röleyi hedef alan kötü amaçlı bir yazılım kullanılan bu saldırı genel sistem hatasına yol açtı.

OT Siber Güvenlik Çözümü Seçerken Sorulması Gereken 7 Soru

Endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS) yönelik siber saldırılar her yıl sayıca artmakla kalmayıp ayrıca karmaşıklaşıyor. Bu saldırıların potansiyel finansal etkileri buna paralel olarak büyüyor. Colonial Pipeline ve JBS et tesisi olayları gibi büyük saldırılar, operasyonel teknoloji (OT) siber güvenlik çözümlerinin gerekliliği konusunda sert hatırlatmalar yaptı.

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm ile Önemi Artan Endüstriyel Veri

Her bir üretim tesisi üretime devam ettikçe bazı veriler üretiyor peki bu verilere ne oluyor? Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm bu verileri nasıl değerlendirecek? Endüstriyel verinin modellenmesi her ne kadar zor gözükse de kesinlikle öyle değil. HighByte Intelligence Hub bütün ihtiyaçlarınıza cevap vermek için tasarlandı.

Unified Namespace ve Endüstriyel Veri Yönetimi’nin Gidişatı

Unified Namespace ve Endüstriyel Veri Yönetimi’nin Gidişatı, BLOG, Bilindiği üzere, veriye ihtiyaç duyan istemciler sadece yapay zeka ve kestirimci bakım uygulamaları değil. Kurum genelinde halihazırda çalışan birçok uygulamanın yanı sıra IIoT uygulamaları için de veri oldukça popüler. Durum böyle olunca veriye olan ihtiyaç artırıyor ve verinin ulaşması gereken yerler artırıyor. Durumun karmaşıklığını aşağıda yer alan tabloda inceleyelim.