ÜRÜNLER

HighByte Intelligence Hub
HighByte Intelligence Hub

Ülkemizde tek yasal distribütörü olduğumuz HighByte Intelligence Hub, Amerika’nın Maine Eyaletinde kurulmuş bir yazılım geliştirme şirketi olan HighByte firması, Ocak 2020 tarihinde piyasaya sürmüştür.

HighByte Intelligence Hub, sahadaki (Edge) endüstriyel varlıkların, ürünlerin ve işlemlerin gereksinim duydukları, veri ilişkilendirme, standardize etme, veri modelleme, bilgi akış yönetimi, güvenlik gibi operasyonel veri işlem ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen IIoT pazarındaki ilk DataOps uygulamasıdır. HighByte Intelligence Hub üretim verilerinin ihtiyaca göre modellenip farklı platformlara aktarılmalarını sağlamaktadır.

Industrial Defender ASM
Industrial Defender ASM

Industrial Defender ASM®, endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) bünyesindeki varlıklarda mevcut olan verileri güvenli bir şekilde toplar, izler ve yönetir. Bu eylemleri gerçekleştirirken de güvenlik kontrollerini etkili bir şekilde uygulamak için esas gerekli temeli sağlar.

2006 yılında kurulan Industrial Defender kurulduğu yıl piyasadaki ilk OT siber güvenlik sağlayıcısıydı. ASM (Automation Systems Manager), gerçek zamanlı kontrol sistemleriyle etkileşimin karmaşıklıklarını ve risklerini ortadan kaldıran özel bir çözümdür ve mühendislik uzmanlarımız, endüstriyel kontrol sistemlerindeki (ICS) yeni güvenlik zorluklarını karşılamak için sürekli olarak yenilik yapmaktadır.